Vratky školného za měsíc březen 2021

 

Sdělení rodičům

Vratka za platbu školného – březen 2021:

Z důvodu uzavření MŠ v měsíci březnu je celá platba školného vrácena.

 Finanční částka 485 Kč je vrácena na Váš  bankovní účet dne 30. 3. a 31. 3. 2021.

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4