Skokánci

  

Plaváčci
Pedagogové:
Ina Leichtová
Lenka Fabiánová
 
Omlouvání dětí:
skokanci@ms27.plzen-edu.cz

Vážení rodiče,

Dne 25.5.2020 nastupují předem přihlášené děti s vyplněným čestným prohlášením, s sebou budou mít  podepsanou láhev s pitím, kterou si nechají dole v šatně v batůžku ( pitný režim na třídě zajištěn, toto je varianta na vycházky), podepsanou roušku v sáčku (pro případ výskytu nákazy v MŠ a popř. vycházky do okolí MŠ).V šatně na poličkách nesmí zůstávat žádné věci z důvodu každodenní desinfekce prostor šaten. Peřinky i deka s polštářem pro PD budou každý pátek rozdány k vyprání.

Děti NESMÍ do školky nosit žádné hračky, není povolen ani plyšák na spaní.

Provoz školky je od 7:00 do 16:00 hod.

Děti se budou scházet na svých třídách, rodiče žádáme, aby se v MŠ zdržovali pouze po nezbytně nutnou dobu a neshromažďovaly se v šatnách či dveřích tříd.

Samozřejmostí je rouška, desinfekce je k dispozici při vstupu do MŠ.

Školné za měsíc kveten je 115,- Kč, červen je 485,- Kč.

Do 15.6. je nutno uhradit školné za měsíc červenec  na účet MŠ+ zálohu na obědy na účet ŠJ( zájem nahlaste prosím na třídě do 29.5.2020). Rodiče požadující docházku o prázdninovém provozu do 32.MŠ v měsíci zaplatí školné na účet MŠ a stravné na účet ŠJ 32.MŠ Resslova do 17.6.2020.

V případě neuhrazení nebude dítě na prázdninový provoz přijato!!!

Až do konce června odpadají všechny plánované akce.

S přáním krásných a pohodových dní

Leni a Ina

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4