Koronavir

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a žáků

23. 4. 2021

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a žákův rámci povinného testování 

 

Zápis pro školní rok 2021/2022 – očkování dětí

7. 4. 2021

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 – podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se…

 

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

21. 9. 2020

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení…

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4