Kontakty

27. mateřská škola - želvičková školka, Dvořákova 4, 301 00 Plzeň, IČ: 70941319

DomecekŘeditelka MŠ:
Bc. Pavlína Ostrovská
mobil.: 724 276 867
ostrovskapa@ms27.plzen-edu.cz

Telefon na hlavní budovu: 721 988 566

Číslo účtu 27. mateřské školy - 62433311/0100

Zástupce ředitelky MŠ:
Věra Šorejsová
mobil: 721 988 648

Telefon na odloučené pracoviště: 721 988 648

Mobilní telefony na jednotlivé třídy:

Dvořákova 4
Plaváčci: 607 281 561
Horolezci: 607 280 334
Cyklisti: 607 281 710
Skokánci: 607 281 747
 
Dvořákova 18
Rychlonožky: 607 281 497
Horolezci: 607 280 334
 

 Vedoucí školní jídelny:
 Lenka Hancová

telefon: 721 988 566 | www.zelvickovaskolka.cz
hancovale@ms27.plzen-edu.cz

Číslo účtu školní jídelny - 62732311/0100

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4