Kontakty

27. mateřská škola - želvičková školka, Dvořákova 4, 301 00 Plzeň, IČ: 70941319

DomecekŘeditelka MŠ:
Bc. Pavlína Ostrovská
mobil.: 724 276 867
ostrovskapa@ms27.plzen-edu.cz

 www.zelvickovaskolka.cz

telefon na tuto budovu: 721 988 566

telefon na odloučené pracoviště: 721 988 648

Vedoucí učitelka:
Hana Brabcová
brabcovaha@ms27.plzen-edu.cz

www.zelvickovaskolka.cz

Číslo účtu 27. mateřské školy - 62433311/0100

Vedoucí školní jídelny:
Lenka Hancová
hancovale@ms27.plzen-edu.cz

telefon: 721 988 566 | www.zelvickovaskolka.cz

Číslo účtu školní jídelny - 62732311/0100

 

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4