Představení školky

ŽelvičkyProstorná čtyřtřídní budova 27. MŠ i nedaleké dvoutřídní odloučené pracoviště se nachází v Plzni na Borech, v jedné z nejhezčích i nejklidnějších čtvrtí krajského města. Obě budovy obklopují zahrady, které prošly rozsáhlou rekonstrukcí. Zahrady jsme pro děti vytvořili tak, aby byly pro děti velmi pestré, podnětné, rozvíjely je a probouzely v nich vztah k přírodě.

Při prvním pohledu na objekt naší MŠ jistě každého upoutá nevšední vzhled. Fasáda v žlutooranžové kombinaci je pomalována obrázky členů rodiny želviček. Tato skutečnost byla vybrána záměrně. Chceme totiž vytvořit dětem takové prostředí a podmínky, ve kterých se budou cítit bezpečně a naše škola se jim stane druhým domovem (název ŠVP: ,,Být spokojený jako želva“). V takovém duchu je vyzdoben i interiér mateřské školy. Používáme převážně přírodních materiálů, veselých barev, výtvory dětí i dospělých.

Každá z šesti tříd mateřské školy je vybavena dřevěným nábytkem s vysokou funkčností a estetickou hodnotou doplněným proutěnými koši či krabicemi. Výška nábytku odpovídá vzrůstu dětí. Herny jsou vybaveny šplhadly, které slouží k pohybovému rozvoji dětí. Vše je uzpůsobeno tak, aby děti samy rozhodovaly o druhu své pohybové aktivity. Ve třídách jsou umístěny i horolezecké stěny, které rozšiřují pohybovou nabídku a uspokojují i hyperaktivní děti. Sociální zařízení je vybavené vodovodními bateriemi s namíchávanou vodou (děti se mohou samostatně obsluhovat bez nebezpečí, že se opaří). K rozvoji sebeobslužných činností přispívá též vybavení tříd termonádobami, které se nenáročně obsluhují a děti se mohou napít bez asistence druhé osoby. Na pitný režim klademe mimořádný důraz. Třídy mají maximální kapacitu naplnění 25 dětmi různého pohlaví a věku. Součástí MŠ je i prostorná a dobře vybavená školní kuchyně s denní kapacitou 146 jídel. A musíme konstatovat, že nám vaří dobře a zdravě.

 
 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4