Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny:

Lenka Hancová, mobilní telefon do školní jídelny 721 988 566

Pracovní doba vedoucí školní jídelny je od 10:15 do 14:45 hodin

 

 

                Informace pro rodiče

 Finanční norma na potraviny:

děti do 6 let        35,-/den

děti 7 leté            39,-/den

 

JídelníčekINFORMACE K VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHOInformace pro rodiče - platby stravné
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4