Pravidelné akce

Během školního roku pořádáme pravidelné akce, které se staly téměř tradicí naší mateřské školy:

 • návštěvy divadel, výstav, galerií, koncertů
 • několikrát do roka posezení s rodiči - dílny s rodiči
 • sportovní akce (sportovní soutěže a přespolní běhy)
 • dopravní hřiště a beseda s policistkou
 • návštěva Mikuláše, čerta a anděla s nadílkou
 • karneval, Masopust
 • vítání jara
 • ukázky výchovné práce
 • návštěvy v ZŠ (spolupráce)
 • návštěvy ZOO, v botanické zahradě, galerií, výstav, návštěvy pana Vobruby ze ZOO se zvířátkem v MŠ
 • polodenní či celodenní výlety
 • párty na zahradě s grilováním, hudbou atd.
 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4