Doplňující programy

nabízí dětem činnosti, které nadstandardně rozšiřují program MŠ. Rozvíjí a podporují mimořádné schopnosti či nadání dětí. Bližší informace najdete ve Školním vzdělávacím programu, který je k dispozici ve 27. MŠ.

  • "Vodnické hrátky" - příznivě ovlivňuje tělesný vývoj
  • "Taneční kroužek" - tanec a cvičení při hudbě
  • "Pěvecký kroužek" - zpěv s doprovodem klavíru, správná technika zpívání

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4