Skokánci

 

Plaváčci
Pedagogové:
Ina Leichtová
Lenka Fabiánová
 
Omlouvání dětí:
skokanci@ms27.plzen-edu.cz
mobil na třídu: 607 281 747
omluvenky formou SMS

 

Lidi, rychle sem!

nadzvedla se trochu zem.

Někdo strká čumák ven,

ale to je krtek jen  

 

Kde se vzal, tu se vzal, krtek se k nám provrtal...…….A společně se Skokánky sklidil podzimní úrodu, skamarádil se s ježkem Bodlinkou

 a na oplátku vezme naše zvídavé Skokánky k sobě do podzemí prozkoumat všechny naše smysly...…

 

 Krásné podzimní dny přejí

Leni a Ina 

 

Více informací na webu MŠ a emailech. 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4