Vyšetření školní zralosti

 

Pedagogicko – psychologická poradna informace pro rodiče
 
 
PPP vždy nejprve zjišťuje kolik je vážných zájemců o vyšetření školní zralosti (aby byla následně schopna efektivněji organizovat a koordinovat diagnostické činnosti u všech klientů poradny) – to znamená, že rodiče v případě vážného zájmu vyplní Sdělení rodičů
a Žádost o poskytnutí poradenské služby, které doručí PPP osobně či poštou. MŠ vyplní Sdělení MŠ, které zašle Datovou schránkou a pak už se jen čeká na přidělení termínu, který rodičům PPP doručí s dostatečným časovým předstihem, způsobem, který uvedou ve formuláři. U těch, kteří včas požádají dává PPP termíny tak, aby měli posouzení školní zralosti k zápisu do ZŠ v ruce.
 
Žadatelé, kteří doručí žádosti po uvedeném termínu, obdrží pravděpodobně termín vyšetření až po datu konání zápisů na ZŠ, dle kapacitních možností poradny.
 
 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4