Zápis pro školní rok 2021/2022 – očkování dětí

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 – podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním - Děti v posledním roce před nástupem do ZŠ (povinné předškolní vzdělávání) – nemusí mít očkování - Zákonný zástupce dokládá potvrzení o očkování dítěte – potvrzení na žádost, které vydá lékař (vhodné je telefonicky se domluvit na návštěvě u lékaře) nebo potvrzení může být zasláno lékařem na mail zákonného zástupce - V případě, že není potvrzeno očkování dítěte, musí zákonný zástupce doložit od lékaře, že se dítě nemůže očkování z konkrétního důvodu podrobit Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce dokládat žádné jiné potvrzení od lékaře.