Důležitá informace

Důležitá informace

Ráno od 6.30 hodin se třídy nespojují,

třídy se nespojují ani odpoledne do 16.30 hodin.

 

Cyklisti, Skokánci, Plaváčci, Horolezci mají provoz od 6.30 do 16.30 ve své třídě.

 

Zvoňte na svoji třídu v čase, kdy není MŠ otevřena.

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4