Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a žáků

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a žáků

v rámci povinného testování

 

 
 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4