Covid - opatření V MŠ

 

COVID 19 – opatření v MŠ
Informace pro rodiče:
1.    Pozitivní test 1 učitelky ve třídě Cyklistů – karanténa učitelky
2.    Druhá učitelka a AP u Cyklistů nejdou do karantény (mají očkování)
3.    Karanténa všech dětí Cyklistů přítomných od 8.11. do 10.11. 2021 ve třídě Cyklistů včetně dětí z jiných tříd, které se sešly ráno v 6.30 ve tř. Cyklistů od 8.11. do 10.11.
4.    Trasování KHS – v kompetenci KHS – předány kontakty KHS
5.    Třída Cyklistů se neuzavírá – mohou přijít děti, které nebyly přítomny v kritickou dobu 8.11. – 10.11 a nemají karanténu
 
6.    Zrušena divadla a akce v MŠ včetně třídních akcí
 
7.    Plavání a florbal mohou a budou fungovat dál v běžných termínech
 
8.    Fotografování se 16. 11. uskuteční – budou zajištěna všechna hygienická opatření, třídy budou zvlášť
 
9.    Plánované výlety tříd – bude řešeno aktuálně před termínem výletu
 
 
Provoz ve všech třídách na hlavní budově do odvolání:
od 6.30 do 16.30 hodin
 
 
 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4