Covid - OČR

 

OČR
 
Ředitel/ka MŠ rozhodne na základě pokynu KHS o uzavření třídy případně celé MŠ. U rodičů dětí pak následují dvě možnosti pro čerpání ošetřovného:
 
1) Dítě, kterému byla nařízena karanténa (vytrasované od KHS) – je vystaveno rozhodnutí o potřebě péče z důvodu karantény – vystavuje KHS nebo ošetřující lékař – ošetřovné z důvodu nařízení karantény
 
2) Dítě, které nebylo vytrasováno a není mu nařízena karanténa avšak není mu umožněna docházka z důvodu uzavření třídy, příp. MŠ – rodič vyplní Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Tuto žádost nevystavuje MŠ.
Rodič sám vyplní tiskopis viz https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m - v části A tohoto tiskopisu sám rodič uvede veškeré informace o školském zařízení a je to považováno za „čestné prohlášení“ a školské zařízení tedy nemusí nic na tiskopise potvrzovat (ani jej nevystavuje).
Prakticky to tedy funguje tak, že rodič si na ePortále ČSSZ stáhne tento tiskopis, sám si jej vyplní a podepíše a následně předá svému zaměstnavateli.
 
Ze strany ředitele/ky MŠ je v dané situaci a dle pokynů KHS možné rozhodnout o omezení provozu MŠ buď uzavřením celé MŠ nebo její části (třídy). MŠ v případě uzavření nepotvrzuje formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy)“, pouze rodičům dětí oznámí rozhodnutí o uzavření a důvod, který pro toto uzavření vedl. Rodič pak sám uvede informace o uzavření MŠ a jeho důvodu na formuláři „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“.
 
 
 
Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
 
 
 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4