Přehled nových prvků a práce v roce 2017/2018

Zlepšení prostředí v MŠ

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4