Inovace školní rok 2018/19

 

Školní rok 2018/2019
-          nově vybudováno, zlepšeno, zakoupeno
 
 
    Městský obvod Plzeň 3 zajistil a financoval:
-          videotelefony ve všech třídách MŠ, ve ŠJ, v ředitelně a v chodbě na zahradu na odloučeném pracovišti
-          na zahradě u hlavní budovy i na odloučeném pracovišti byly horkou parou umyty všechny herní prvky
-          nový stojan na kola a koloběžky pro děti a rodiče
-          na hlavní budově byl ekologicky odstraněn plevel v zámkové dlažbě – 2x
-          nový strop ze sádrokartonu a malování ve třídě Rychlonožek
-          nová podlahová krytina – linoleum, koberec – třída Vodáčků
 
 
Hlavní budova – Dvořákova 4
-          malování třídy a herny Plaváčků
-          nový koberec – třída Plaváčků a Skokánků
-          průběžně byly třídy vybaveny novým nábytkem a výchovně-vzdělávacím materiálem a hračkami
-          nová podlahová krytina a židle – kancelář vedoucí ŠJ
-          funkční WI-FI: tablety pro předškoláky
 
Odloučené pracoviště – Dvořákova 18
-          průběžně byly třídy vybaveny novým nábytkem a výchovně-vzdělávacím materiálem a hračkami
-          funkční WI-FI : tablety pro předškoláky
 
 
Do budoucna se budou dále obměňovat a budovat nové herní prvky na obou zahradách.
Všechny herní prvky jsou během roku kontrolovány, popřípadě opravovány a splňují bezpečnostní a hygienické normy. Provádí se pravidelná revize herních prvků na zahradách i ve třídách a to odbornou firmou včetně písemného záznamu.
 
 
 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4