Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a žáků

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a žáků

v rámci povinného testování