ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 25.5.2020

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 25.5.2020

 

-omezit vstup cizích osob do budovy MŠ po nezbytně nutnou dobu

-zvýšená důslednost dodržování pravidel osobní hygieny, včetně mytí rukou a dezinfekce

-příprava a výdej pokrmů v rouškách a rukavicích

-zrušen samoobslužný výdej příborů, ubrousků, nebalených potravin a pitného režimu. Budou zajišťovat provozní zaměstnanci a pedagogové.

-zjednodušen jídelníček ŠJ, tak aby bylo možné dodržet pravidla zvýšené hygieny, zejména s ohledem na přípravu a výdej nebalených pokrmů

 

 

 

Kolektiv 27.MŠ

 

 

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4