Způsob podání žádosti k předškolnímu vzdělávání:

 

Způsob podání žádosti k předškolnímu vzdělávání:

Pro podání žádosti k přijetí do MŠ  (včetně rodného listu dítěte) jsou pouze následující způsoby:

- do datové schránky 27. MŠ Plzeň

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, bez elektronického podpisu je žádost neplatná a zákonný zástupce ji musí do 5 dnů podepsat v MŠ

- poštou – obyčejně, žádost musí obdržet ředitelka v MŠ nejdéle 7.5.2021

- osobním podáním ve škole - termíny a časy jsou na webu 27. MŠ - aktuality

 

Do poštovní schránky 27. MŠ  nelze vhazovat - přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu.

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4