Úhrada za aktivitu - Vodnické hrátky

Úhrada za aktivitu: „Vodnické hrátky“

                           I. pololetí  – od 11.9.2020

Počet dětí:             25                 Počet lekcí:      16

Doprava                 654  Kč za lekci/MŠ
Bazén                   1275  Kč za lekci/MŠ

CELKEM                1929    za lekci/MŠ

 

Celkem k úhradě  1234 Kč /dítě/kurz

 

Částku  zašlete na účet číslo : 62433311 /0100

do 30.9.2020

Vzkaz pro příjemce vyplňte – jméno dítěte a plavání

Částku je povinen zaplatit každý, kdo podepsal závaznou přihlášku. Pokud budete muset kurz opustit, zkusíme najít náhradníka a domluvit vyrovnání kurzovného.

Nutné :

1/rodiče vybraných dětí na 1. pololetí podepíší závaznou přihlášku

2/do 11.9. odevzdat ve třídě okopírovanou přední stranu kartičky pojištění

3/do 11.9. odevzdat kopii lékařského posudku pro plavání platný
do 22.1.2021

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4