Školné 2020/21

           INFORMACE   PRO   RODIČE  NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 

           ŠKOLNÉ   NA   ŠKOLNÍ    ROK   2020/2021   je   485,- Kč.

 

           PŘEDŠKOLÁCI A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY  

         

             ŠKOLNÉ NEPLATÍ.

 

             Důležitá informace: zrušte si trvalý příkaz ve své bance na měsíc červenec, srpen.

 

                                                      

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4