Sdělení rodičům

 

Vratka za platbu školného – duben 2021:

Z důvodu uzavření MŠ v měsíci dubnu je vráceno školné dle provozu MŠ pro Vaše děti.

Provoz MŠ pro děti od 12. 4. – vratka 155 Kč.

Provoz MŠ pro děti od 26. 4. – vratka 375 Kč.

Finanční částky jsou vráceny na Váš bankovní účet dne 29.4. a 30. 4. 2021.

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4