Projekt Šablony III.

Od 1.1.2021 do 31. 12.2022 je 27. MŠ Plzeň zapojena do projektu Šablony III.

Ze Šablon III. je financováno:
  • vzájemné sdílení zkušeností pedagogů – 27. MŠ a 44. MŠ
  • školní asistentka
  • Malá univerzita – projektové dny
 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4