Ukončení karantény KHS a vratka školného

Ukončení karantény KHS a vratka školného