Školné ve školním roce 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 bude platba školného 490 Kč.

Prosím upravte si trvalé příkazy od září 2018 na částku 490 Kč.

Platba školného do 15. dne v měsíci.

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.