Potvrzení platby školného v r. 2021:

Potvrzení platby školného v r. 2021:

-        od pondělí 17. 1. 2022 budou třídní učitelky vydávat potvrzení  platby školného v r. 2021 pro slevu na dani za rok 2021

-         u třídních učitelek hlaste údaje k vypracování písemného potvrzení platby za školné

-        hlaste: jméno a příjmení dítěte, narození dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce a trvalý pobyt zákonného zástupce, na kterého bude potvrzení vystaveno

-        můžete nahlásit i platbu za srpen, jestliže dítě chodilo do MŠ v srpnu

-         potvrzení za červenec r.2021 vydává ředitelka 55. MŠ – paní J. Wolmutová 

     

Ředitelka bude průběžně potvrzení vydávat prostřednictvím třídních učitelek.

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4