Poděkování za sponzorské dary ve školním roce 2017/2018

Vážíme si Vašich sponzorských darů a moc děkujeme.

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4