letní prázdniny

Důležité upozornění pro rodiče

ohledně letních prázdnin:

27. mateřská škola sděluje důležité upozornění rodičům dětí ohledně letních prázdnin školního roku 2019/2020:

červenec: 27. mateřská škola má provoz od 6.30 do 16.00 hodin

srpen: 27. mateřská škola je v měsíci srpnu uzavřena

55. mateřská škola je uzavřena v měsíci červenci i v měsíci srpnu z důvodu rekonstrukce a přístavby MŠ.

V srpnu bude možné přihlásit dítě z 27. MŠ do některé MŠ v MO Plzeň 3 – v dubnu r. 2020 bude oznámena konkrétní MŠ.

Prosím rodiče, aby zvážili nutnost docházky svého dítěte v měsíci srpnu do mateřské školy.

 

Děkuji za pochopení ze strany rodičů.

 

                                          Bc. Pavlína Ostrovská

 

 

 

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4