Letní prázdniny

Prázdniny – organizace

 

Červenec 2019: dle potřeby lze dítě závazně přihlásit v měsíci červenci do 27. MŠ zápisem do seznamu dětí na třídách ANO/NE. V seznamu bude měsíc červenec vypsán po týdnech – zapište týdny ANO/NE a podepište. Školné na červenec je nutné zaplatit do 15. června na účet 27. MŠ – č. účtu 624 333 11/0100,školné 490 Kč, jméno dítěte a červenec. Jestliže nebude školné v termínu uhrazeno, dítě bude automaticky odhlášeno.

 

Srpen 2019: dle nutné potřeby lze dítě závazně přihlásit v měsíci srpnu do 55. MŠ Plzeň – prosím individuálně domluvit s ředitelkou 27. mateřské školy.  Školné na srpen je nutné zaplatit do 15. června na účet 55. MŠ – č. účtu 581 353 11/0100, školné 530 Kč, jméno dítěte a srpen. Jestliže nebude školné v termínu uhrazeno, dítě bude automaticky odhlášeno.Nutné je vyplnit žádost o přijetí a přihlášku na stravné (předáme ve 27. MŠ) na srpen do 55. MŠ.

 

Organizace provozu v červenci ve 27. MŠ bude dále podrobněji sdělena rodičům letákem a na webu 27. MŠ podle počtu přihlášených dětí v červenci do 27. MŠ.

INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI NA LETNÍ PROVOZ ČERVENEC A SRPEN 2019 z 27.MŠ a 55.MŠ

 

PŘIHLÁŠENÉ DĚTI NA LETNÍ PROVOZ V ČERVENCI 2019 ZAPLATÍ ZÁLOHU NA STRAVNÉ VE VÝŠI 900 ,- KČ NA ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY 27. MŠ  NEJPOZDĚJI DO 15.6.2019

PŘIHLÁŠENÉ DĚTI NA LETNÍ PROVOZ V SRPNU 2019 ZAPLATÍ ZÁLOHU NA STRAVNÉ VE VÝŠI 850,- KČ NA ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY 55. MŠ  NEJPOZDĚJI DO 15.6.2019

číslo účtu 27. MŠ - ŠJ: 62732311/0100

číslo účtu 55. MŠ - ŠJ: 8939311/0100

 

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE PROSÍM JMÉNO DÍTĚTE.

VYÚČTOVÁNÍ  STRAVNÉHO  ZA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ  ČERVENEC  PROBĚHNE V SRPNU 2019 A ZA SRPEN V ZÁŘÍ 2019.

PŘEPLATKY VÁM BUDOU VRÁCENY NA ÚČET.

 

                                                                                     DĚKUJEME          

 

                                                              

                                 

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4