Omlouvání předškoláků - žádost

Omlouvání předškoláků: 

- 2 dny omlouvá třídní učitelka do omluvného listu dítěte ve třídě

- více jak 2 dny omlouvá pouze ředitelka - písemnou žádostí nebo lze i do omluvného listu dítěte ve třídě

 
 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4