INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ Z 55.MŠ – STRAVNÉ

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ Z 55.MŠ – STRAVNÉ

 

 

* STÁVAJÍCÍ ZÁLOHY NA STRAVNÉ DĚTÍ Z 55.MŠ BUDOU PŘEPOSLÁNY NA ÚČET 27.MŠ - ŠJ

 

* ZE ZÁLOHY BUDE VYÚČTOVÁN MĚSÍC ČERVEN 2020 U DĚTÍ, KTERÉ JSOU PŘIHLÁŠENY NA MĚSÍC ČERVEN Z 55.MŠ

 

* DĚTI, KTERÉ JSOU PŘIHLÁŠENY NA MĚSÍC ČERVENEC Z 55.MŠ, ZAPLATÍ NOVOU ZÁLOHU 900 KČ NEJPOZDĚJI DO 15.ČERVNA 2020 NA ÚČET 27.MŠ – ŠJ

ČÍSLO ÚČTU: 62732311/0100

 

*PO VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO BUDOU ŘEPLATKY VRÁCENY NA ÚČET 55.MŠ A DÁLE BUDE ŘEŠIT VEDOUCÍ ŠJ Z 55.MŠ

 

 

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4