FLORBALOHRÁTKY

 

Vážení rodiče,
 
zasílám vám nabídku sportovní aktivity u nás v MŠ pro Vaše předškolní dítě – FLORBALOHRÁTKY
 
Do prvního pololetí jsem zařadila třídy Rychlonožek, Horolezců a Skokánků z toho důvodu, že nechodí na plavání.
V dalším pololetí se toto  vystřídá, tedy vy budete plavat….(letos je celkem 63 PD , nelze dělat jinak)
 
A teď k věci:
Na tréninky pohybových her se zaměřením na florbal budeme chodit každý čtvrtek od 10 – 11:00.
Tato aktivita je zařazena do našeho Školního vzdělávacího programu stejně jako plavání, jsme MŠ ze zaměřením na zdravý životní styl a hlavně pohyb!
Tréninky budou probíhat pod vedením trenéra a zároveň mým a další kolegyně z naší MŠ, dle služeb a možnosti.
Vše proběhne v hale na Slavii, kam budeme chodit pěšky.
Děti budou mít batůžek s pitím, sálovou obuv s bílou podrážkou, sportovní oblečení a kapesníky.
Celý kroužek bude hrazen ze školného , čili pro vás je zcela zdarma!!!! (honoráře trenérů, pronájem haly)
 
Ina Leichtová
Skokánci
603423880
 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4