Co nás čeká?

 

Co nás čeká ve školním roce 2019-2020 ?/sledujte časté aktualizace/

 

20.1.               divadlo Okýnko „Poklad“, vybíráme 50 Kč

31.1.               prázdniny – v MŠ omezený provoz v hlavní budově, závazné přihlášky podepište ve svých třídách

10.2.               divadlo Letadlo „V korunách stromů- zima“, vybíráme 50 Kč

12.2.            Alfa „Honza.Honza?Honza!  Začátek od 9,00 hodin  cena 105 Kč

13.2.            Masopust C a S v Újezdě nade Mží

25.2.            Masopust odlučko v Újezdě nade Mží

2.-6.3.           prázdniny – v MŠ omezený provoz v hlavní budově, závazné přihlášky podepište ve svých třídách

19.3.               divadlo Nána

26.3.              školní výlet odlučko Prusiny - Vítání jara

2.4.                divadlo Ondřej „Král Tchoř“ – bajka, vybíráme 50 Kč

9.4.                prázdniny – v MŠ omezený provoz v hlavní budově, závazné přihlášky podepište ve svých třídách

30.4.               Dopravní výchova pro předškoláky hlavní budova

7.5.                Dopravní výchova pro předškoláky odlučko

 

Co nás již potkalo?

 

11.9.               PD - Viktorka Plzeň  - náborové zábavné sportovní dopoledne pro předškoláky

13.9.               první lekce plavání - děti budou rozděleny mateřskou

školou do 2 skupin-  1.skupina - I.pololetí, 2.skupina 2.pololetí

17.9.               divadlo Nána „Myší pohádka“, vybíráme 60 Kč

26.9.              Pohyb 1P - v naší MŠ pohybové dopoledne pro předškoláky

 7.10.              první kroužek Povídálek s Lenkou - 13,30-14,15 na D4 - pro přihlášené

 8.10.              první pohybový kroužek - 13,30 -14,15 na D4 - pro přihlášené - ze soukromých důvodů lektorky se kroužek celoročně ruší

8.10.               divadlo Letadlo „V korunách stromů – podzim“- z vážných důvodů zrušeno!!!!

9.10.               předškoláci - výtvarný program k  výstavě Hybohledy Pavla Macka v Muzeu loutek v Plzni, vybíráme 50 Kč.

29.-30.10.     prázdniny – v MŠ omezený provoz v hlavní budově, závazné přihlášky podepište ve svých třídách

4.11.              fotografování v MŠ

5.11.               divadlo Okýnko „Ospalá Káča“, vybíráme 50 Kč

25.11.             Beseda s panem Vobrubou ze ZOO Plzeň - zdarma

 

3.12.             vítání adventu - třídy  hlavní budovy

3.12.             vítání adventu - odlučko - výlet do Prusin

11.12.             zubní hygiena - beseda se studenty LF, zdarma

17.12.            Štědrý den v MŠ

 7.1.               výlet předškoláků do Nýřan. Je nutný příchod do 7,15h

 

 

 

 

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4