Co nás čeká?

 

 

Co nás čeká ve školním roce 2019-2020 ?/sledujte časté aktualizace/

Následně si můžete prohlédnout prožité akce: https://ms27.plzen.eu/fotogalerie/spolecne-akce/skolni-rok-2019-2020/

 
25.11.             Beseda s panem Vobrubou ze ZOO Plzeň - zdarma

27.11.            Kouzelník , vybíráme 50 Kč - náhradní termín

2.12.             vítání adventu - třídy  hlavní budovy

3.12.             vítání adventu v Prusínách - odlučko

11.12.             zubní hygiena - beseda se studenty LF, zdarma

23.12.-6.1.     prázdniny – v MŠ omezený provoz v hlavní budově, závazné přihlášky /u nás v mš otevřeno 2.-3.1. podepište ve svých třídách/

20.1.             divadlo Okýnko „Poklad“, vybíráme 50 Kč

31.1.              prázdniny – v MŠ omezený provoz v hlavní budově, závazné přihlášky podepište ve svých třídách

10.2.             divadlo Letadlo „V korunách stromů- zima“, vybíráme 50 Kč

2.-6.3.          prázdniny – v MŠ omezený provoz v hlavní budově, závazné přihlášky podepište ve svých třídách

 

19.3.             divadlo Nána

2.4.               divadlo Ondřej „Král Tchoř“ – bajka, vybíráme 50 Kč

9.4.               prázdniny – v MŠ omezený provoz v hlavní budově, závazné přihlášky podepište ve svých třídách

 

Co nás již potkalo?

 

11.9.              PD - Viktorka Plzeň  - náborové zábavné sportovní dopoledne pro předškoláky

13.9.             první lekce plavání - děti budou rozděleny mateřskou

školou do 2 skupin-  1.skupina - I.pololetí, 2.skupina 2.pololetí

17.9.             divadlo Nána „Myší pohádka“, vybíráme 60 Kč

26.9.             Pohyb 1P - v naší MŠ pohybové dopoledne pro předškoláky

 7.10.            první kroužek Povídálek s Lenkou - 13,30-14,15 na D4 - pro přihlášené

 8.10.            první pohybový kroužek - 13,30 -14,15 na D4 - pro přihlášené - ze soukromých důvodů lektorky se kroužek celoročně ruší

8.10.             divadlo Letadlo „V korunách stromů – podzim“- z vážných důvodů zrušeno!!!!

9.10.             předškoláci - výtvarný program k  výstavě Hybohledy Pavla Macka v Muzeu loutek v Plzni, vybíráme 50 Kč.

29.-30.10.     prázdniny – v MŠ omezený provoz v hlavní budově, závazné přihlášky podepište ve svých třídách

4.11.              fotografování v MŠ

5.11.              divadlo Okýnko „Ospalá Káča“, vybíráme 50 Kč

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4