Co nás čeká?

Co nás čeká ve školním roce 2019-2020 ?/sledujte časté aktualizace/

 

11.2.                fotografování předškoláků do ročenek

12.2.                Alfa „Honza.Honza?Honza!  Začátek od 9,00 hodin  cena 105 Kč

20.2.              Karnevalový den v MŠ

25.2.               Masopust odlučko v Újezdě nade Mží

25.2.               Náslechy v 1.třídách v Šedivce - pro předškoláky - Skokánci, Cyklisti, Plaváčci

26.2.               Náslechy v 1.třídách v Šedivce - pro předškoláky - Rychlonožky, Vodáčci, Horolezci

2.-6.3.             prázdniny – v MŠ omezený provoz v hlavní budově, závazné přihlášky podepište ve svých třídách

12.3.                sportovní dopoledne v Růžovce pro PD - sportovní oblečení a obuv do TV

18.3.                náslechy v 1.třídách v Růžovce - pro PD

19.3.                divadlo Nána, vybíráme 60 Kč

26.3.               školní výlet odlučko Prusiny - Vítání jara

2.4.                 divadlo Ondřej „Král Tchoř“ – bajka, vybíráme 50 Kč

9.4.                 prázdniny – v MŠ omezený provoz v hlavní budově, závazné přihlášky podepište ve svých třídách

30.4.               Dopravní výchova pro předškoláky hlavní budova

7.5.                 Dopravní výchova pro předškoláky odlučko

21.5.                divadlo Orfeus -  „Jak Honza ke štěstí přišel“ , vybíráme 55Kč 

9.6.                 divadlo Letadlo – „V korunách stromů – léto“ vybíráme-

50 Kč

 

Co nás již potkalo?

 

11.9.                PD - Viktorka Plzeň  - náborové zábavné sportovní dopoledne pro předškoláky

13.9.                první lekce plavání - děti budou rozděleny mateřskou

školou do 2 skupin-  1.skupina - I.pololetí, 2.skupina 2.pololetí

17.9.                divadlo Nána „Myší pohádka“, vybíráme 60 Kč

26.9.               Pohyb 1P - v naší MŠ pohybové dopoledne pro předškoláky

 7.10.               první kroužek Povídálek s Lenkou - 13,30-14,15 na D4 - pro přihlášené

 8.10.               první pohybový kroužek - 13,30 -14,15 na D4 - pro přihlášené - ze soukromých důvodů lektorky se kroužek celoročně ruší

8.10.                divadlo Letadlo „V korunách stromů – podzim“- z vážných důvodů zrušeno!!!!

9.10.                předškoláci - výtvarný program k  výstavě Hybohledy Pavla Macka v Muzeu loutek v Plzni, vybíráme 50 Kč.

29.-30.10.       prázdniny – v MŠ omezený provoz v hlavní budově, závazné přihlášky podepište ve svých třídách

4.11.              fotografování v MŠ

5.11.                divadlo Okýnko „Ospalá Káča“, vybíráme 50 Kč

25.11.             Beseda s panem Vobrubou ze ZOO Plzeň - zdarma

 

3.12.             vítání adventu - třídy  hlavní budovy

3.12.             vítání adventu - odlučko - výlet do Prusin

11.12.             zubní hygiena - beseda se studenty LF, zdarma

17.12.            Štědrý den v MŠ

 7.1.               výlet předškoláků do Nýřan. Je nutný příchod do 7,15h

 20.1.               divadlo Okýnko „Poklad“, vybíráme 50 Kč

30.1.              prázdniny – v MŠ omezený provoz v hlavní budově

10.2.                divadlo Letadlo „V korunách stromů- zima“, vybíráme 50 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.                vybrané děti PD Sportovní hry na Slavii - sportovní oblečení a obuv do TV

6.2.                 sportovní dopoledne v Růžovce pro PD- sportovní oblečení a obuv do TV

náhradní termín 12.3.

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4