Co má mít dítě při nástupu do školky od 25. 5. 2020

Co má mít dítě při nástupu do školky od 25. 5. 2020

·       První den při nástupu do MŠ odevzdají rodiče řádně vyplněné čestné prohlášení – z web stránky se dá stáhnout – odevzdá při vstupu do třídy učitelce

·       Dítě bude mít do šatny jen nezbytně nutné oblečení na jeden den – při odchodu z MŠ si vždy oblečení z polic bude odnášet – šatna se bude každý den dezinfikovat

·       Dítě bude mít každý den připravený vlastní označený batoh, s jednou rouškou v pytlíku (v případě potřeby),  s jednou lahví s pitím na pobyt venku – taktéž dobře označenou ( i tento batoh budou nosit rodiče denně domů a věci v něm obměňovat)

·       Hračky ani plyšáci z domova nebudou v této době povoleny – ochrana zdraví dětí

·       Od 25.5. 2020 není povinnost nosit roušky na veřejnosti

·       Sledujte změny na webu MŠ a letácích

                                                             Kolektiv zaměstnanců MŠ

 

 

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4