27. Mateřská škola, Plzeň

Být spokojený jako želva :)

Toto motto bylo vybráno záměrně. Chceme totiž vytvořit dětem takové prostředí a podmínky, ve kterých se budou cítit bezpečně a naše škola se jim stane druhým domovem.

Více o naší školce »

 

Co je u nás nového?

Informace k otevření MŠ

27. února 2021

 K otevření MŠ budou další informace na webu MŠ.

Informace jak postupovat při nutnosti vyzvednutí věcí dítěte v MŠ

27. února 2021

 V případě nutnosti vyzvednout věci dítěte je dán jediný termín:Dvořákova 4 - 1. 3. 2021  od 10 - 11h Vzhledem k tomu, že se bude školnice pohybovat  v prostorách celé MŠ, v případě potřeby zvoňte postupně na všechny zvonky budovy…

Zobrazit další aktuality »

27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4