Co jsme již prožili 2018-19


Co jsme již prožili 2018-19:
14.9. předškoláci - první lekce plavání pro přihlášené děti (stvrzené podpisem závazné přihlášky ve třídě)
17.9. „Průzkumníci v Austrálii“, divadlo Letadlo, vybíráme 45 Kč

21. 9. odpadá lekce plavání
1.10. schůzka rodičů všech předškoláků
3.10. „Karneval zvířátek“ - hudební pořad Muzicírování, vybíráme 40 Kč
22.10. pohyb P1 – pro předškoláky
5.11. „Balonkovo – kouzelnické představení“ , vybíráme 50Kč
6.11. „Zdraví dětem“ Vodáčci od 8,30 hodin, Rychlonožky od 10 hodin, vybíráme 45 Kč
13.11. „Zdraví dětem“ Horolezci od 8,30 hodin, Plaváčci od 10,00 hodin, vybíráme 45 Kč
14.11. Preventivní program „Jak správně čistit zoubky“ odlučko
15.11. „Zdraví dětem“ Cyklisti od 8,30 hodin , Skokánci od 10,00 hodin, vybíráme 45 Kč
21.11. „Mobilní planetárium“ – Korálový útes
3.12. návštěva z UMO3
4.12. Návštěva Mikuláše, čerta a anděla u nás v MŠ
5.12. „Andělská“ divadlo Nána , vybíráme 50 Kč.“
6.12. vítání adventu u nás ve školce
12.12. „Kouzelná truhlička“, divadlo Okýnko , vybíráme 40 Kč - 4 třídy
12.12. Prusíny- advent v chalupě - výlet do EKO Ametyst- Rychlonožky, Plaváčci
13.12. Preventivní program „Jak správně čistit zoubky“ hlavní budova - zrušeno, přesunuto na rok 2019
3.1. výlet předškoláků do Nýřan
10.1. Rychlonožky- návštěva knihovny
16.1. Předškoláci - exurze Hašiči Košutka - v rámci dopoledního vzdělávání. Platba dopravy dodatečně

17.1. Rychlonožky- Ametyst – ekovýchova
22.1. „Do Afriky“ , divadlo Hra - hlavní budova , od 9 a 10 h 50 Kč
23.1. „Do Afriky“ , divadlo Hra - odlučko ,od 9,30 hodin, 50 Kč
30.1. Focení PD na ročenky
1.2. Pololetní prázdniny - omezený provoz D4
5.2. Sportovní hry PD - 26.ZŠ

 8.2. První lekce plavání pro přihlášené děti do II.pololetí (stvrzené podpisem závazné přihlášky ve třídě)

12.2. Sportovní hry mateřských škol - vybrané děti - mimo MŠ-informace na plakátech v MŠ
13.2. Divadlo Orfeus - „Jak Čochtánek a Lesněnka chránili přírodu“, vybíráme 50 Kč
19.2.dofocování PD na ročenky
21.2. Masopust v MŠ
25.2.-1.3. Jarní prázdniny - omezený provoz D4

5.3. „V korunách stromů“, divadlo Letadlo, vybíráme 45 Kč

7.3. "Jak správně čistit zoubky"- hlavní budova - děti si přinesou kartáček
7.3. - odlučko - muzikál Budulínek - děti z ZUŠ pod vedením Evy Horáčkové
12.3. Náslechy PD v I. třídách - 26.ZŠ (Cyklisti + Odlučko)
13.3. Náslechy PD v I.třídách – 26.ZŠ (Skokánci, Horolezci, Plaváčci)
18.3. Červený kříž - první pomoc - akce pro děti - Skokánci, Rychlonožky, Vodáčci, Plaváčci - vybíráme 50 Kč
19.3. Červený kříž - první pomoc - akce pro děti - Horolezci- vybíráme 50 Kč
25.3. Stavitel města - Plaváčci
2.4. Rychlonožky- Ametyst – ekovýchova
3.4. „O zatoulaném velikonočním vajíčku“- divadlo Okýnko, vybíráme 45 Kč
4.4. Dopravní výchova policisty v MŠ - hlavní budova

9.4. Dopravní výchova policisty v MŠ – odlučko
9.4. Cyklisti - výlet do ZOO

10.4. Den otevřených dveří

15.4. focení tříd

16.4. Velikonoce v MŠ

17.4. Velikonoce v Prusinách, výlet Rychlonožky+Vodáčci
17.4. ZOO-PLAVÁČCI A HOROLEZCI
23.4. SCHŮZKA RODIČŮ - ŠVP - CYKLISTI, ODLUČKO, SKOKÁNCI - ÚČAST POVINNÁ-15,45 HODIN
2.5. Stavitel věží - Skokánci
10.5. screening logopedie odlučko náhradní termín - pro MLADŠÍ přihlášené děti
14.5. Rychlonožky divadlo Pluto
16.5. - sportovní dopoledne na VŠ Slavie - florbal - pro předškoláky
21.5. finále sportovních her
19.5. – 24.5 Škola v přírodě pro PD – Horolezci, Plaváčci - Hojsova Stráž
26.5. - 31.5. Škola v přírodě pro PD – Cyklisti, Skokánci, Vodáčci, Rychlonožky - Šumavous Vimperk

 4.6. Ametyst - Léto všemi smysly - na zahradě MŠ - zdarma

 

19.6. školní výlet na letiště do Líní - Ryhlonožky a Plaváčci

 

 

5.6. Stavitel města Horolezci

6.6. Besip –předškoláci - HELMY S SEBOU!!!
6.6. Zahradní slavnost - "Honzo vstávej" - soutěže pro všechny školkové děti a rodiče od 16,00 hodin
12.6. Stavitel věží Cyklisti
 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4